Tuyển dụng 2019
Hiện giờ chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng. Khi có chỉ tiêu tuyển dụng mới chúng tôi sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website http://www.hungphu.com.

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm website của chúng tôi...!