Tài chính
Ngân hàng Agribank

 

Để cung cấp tài chính cho các dự án lớn, Hưng Phú cần các đối tác tin cậy và vững mạnh về tài chính, trong đó có các ngân hàng lớn của Việt Nam và Công ty kiểm toán hàng đầu Hoa Kỳ - Deloitte.

Các đối tác quan trọng khác