Thiết kế
P&T Consultants Pte Ltd

 

Hưng Phú luôn tìm kiếm các đối tác chuyên nghiệp và có kinh nghiệm cho các dự án chất lượng cao của Hưng Phú dù chi phí tư vấn cao hơn hẳn các đối tác bình thường khác. Đến nay các đối tác thiết kế của Hưng Phú chủ yếu đến từ Singapore, một đất nước láng giềng có trình độ phát triển về khoa học, công nghệ cũng như xây dựng kiến trúc ngang tầm thế giới. Hai trong số đó là P&T Consultants Pte Ltd và Ong&Ong.

Các đối tác quan trọng khác