Đầu tư
Keppel Land

 

Để các dự án đầu tư đạt được chất lượng cao, Hưng Phú luôn tìm kiếm và hợp tác với các đối tác tin cậy, có uy tín và chuyên nghiệp. Trong đó, đối tác Keppel Land đến từ Singapore là một đối tác chiến lược, đến nay Hưng Phú cùng với Keppel Land đã và đang thực hiện hai dự án là Riviera Cove và Sanctuary Cove. Trong đó Riviera Cove rất thành công với tỷ lệ sản phẩm đã phát hành thành công lên đến trên 90%.