Sứ mệnh

Ngay từ ban đầu, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty HƯNG PHÚ là đầu tư xây dựng, phát triển các khu dân cư, đô thị và du lịch, tạo dựng môi trường sống tốt nhất cho khách hàng. Qua từng thời kỳ phát triển của Công ty nói riêng và xã hội nói chung, định hướng kinh doanh vẫn không thay đổi nhưng được áp dụng vào thực tế một cách linh hoạt. Từ việc quan tâm đến số lượng, nâng dần lên chất lượng, dịch vụ và bây giờ là hướng đến sự cao cấp, chuyên nghiệp. 

Thương hiệu HƯNG PHÚ đã được khẳng định thông qua sự hài lòng của Khách hàng. Uy tín được tạo dựng thông qua việc thực hiện đúng các cam kết cung cấp sản phẩm nhà đất, dịch vụ bất động sản với giá cả cạnh tranh - pháp lý hoàn chỉnh - minh bạch trong kinh doanh.

 

Tầm nhìn

Thời kỳ mở cửa hội nhập mở ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh nhưng khốc liệt. Không theo kịp nghĩa là tự loại bỏ mình khỏi thị trường. Hiểu được điều đó nên Ban Lãnh Đạo Công ty đã chuẩn bị cho mình đầy đủ hành trang bước vào thời kỳ mới. Chuyển đổi Công ty sang loại hình Công ty Cổ phần sẽ đảm bảo khả năng cạnh tranh về vốn; tăng cường và nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên thông qua những khóa học phù hợp, chất lượng; đầu tư mở rộng và hiện đại hóa cơ sở, văn phòng làm việc; liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, ... đó là những bước đi đúng đắn mà Ban Lãnh Đạo Công ty HƯNG PHÚ đang thực hiện. 

Mục tiêu của Công ty HƯNG PHÚ không chỉ đơn giản là tồn tại mà còn phải trở thành một thương hiệu mạnh, một thương hiệu quốc tế.